Rozmaitość dziedzinowa

Pod nazwą sztuczna inteligencja kryje się wielowątkowa i złożona dziedzina. W dzisiejszych czasach jest składa się na nią wiele nurtów nauki takich jak informatyka, robotyka, matematyka, mechatronika, biologia, psychologia i szeregu innych, których nie sposób nawet dokładnie zliczyć.

W miarę postępu nauki i rozwoju technologii doskonali się także dziedzina sztucznej inteligencji, która wykorzystywana jest już bardzo szeroko w większości obszarów życia i pracy człowieka. Taka różnorodność i złożoność pozwala na sprecyzowanie i ukierunkowanie urządzenia czy programu, do jego odbiorcy. Dzięki tym wszystkim odkryciom, które prowadzą bo zwiększenia funkcjonalności maszyn, wzrostów produkcji, ułatwień w komunikacji czy dostępu do informacji i podwyższenia bezpieczeństwa w ostatnich latach wyraźnie widać jak szeroko jest stosowana i jak wraz z nią zmienia się krajobraz wokół. Szczególnie da się to zaobserwować w miastach, gdzie jest największe nasycenie technologii i rozwiązań informatycznych.

http://moduly.cezos.com/pl/moduly-street-led